Για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας εφαρμόσαμε τις ακόλουθες στρατηγικές:

1. Πελάτης
Στόχος μας είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας, μέσω ενός ανοιχτού και φιλικού τρόπου επικοινωνίας.

2. Ποιότητα Εμπορευμάτων
Για να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των εμπορευμάτων μας, διατηρούμε μακροχρόνιες συμφωνίες με επιλεγμένους οίκους του εξωτερικού. Ενθαρρύνουμε τα υψηλά πρότυπα
ποιότητας αξιολογώντας τα εμπορεύματα μας, έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των πελατών μας.
Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005.

3. Προσωπικό
Οι σχέσεις εργασίας είναι βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στην εταιρία και
τους εργαζομένους. Αυτό εγγυάται την επίτευξη του επιπέδου εξυπηρέτησης που αναμένουν οι πελάτες μας.

4. Συνεχόμενη Βελτίωση
Μέσω της συνεχόμενης βελτίωσης μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων και να αυξάνουμε την παραγωγικότητα μας.

5. Τεχνολογία/Καινοτομία
Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. συνεχώς ερευνά για νέα προϊόντα, νέα τεχνολογία και σύγχρονες διαδικασίες εξυπηρέτησης.

 

Ποιότητα

poiotita-s
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ,ΤΣΑΙ,ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ,ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ