ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ,ΤΣΑΙ,ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ,ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Rusks

1. BREAD CRUMB
Bread product submitted to cutting up, second baking and grinding

2. KU-20-GK RUSK
Bread product submitted to cutting up, second baking and grinding

3. TEXTURIZADO 6850-B RUSK
White-coloured, light, fragile and highly water absorbing product, reaching up to three times its weight. Ideal for hamburgers and meat products, delicatessen, soups, dehydrated products etc.

4. T-20-B PANE RUSK (WHITE)
For all panning products

5. T-30-AG PANE RUSK (YELLOW)
For all panning products

6. T-30-SP PANE RUSK (ORANGE)
For all panning products

7. BUTTER FOR PANE
Used for panning

 

Spices

Aromatic Plants

Tea

Seasonings

Food Additives

Rusks

Bamboo Skewers

Nets for Rolls

Marinates

friganies-s

Our Company        Products        News         Quality        Contact Us

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ,ΤΣΑΙ,ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ,ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ