Επικοινωνία

Ταχ. Δνση :

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

BI.ΠΕ.Θ. Σίνδου Γ’ Περιοχή Δ.Α. 10 Ο.Τ. 43 Τετρ.
Τ.Κ. 570 22, Τ.Θ. 1042, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 797388, 797688
Fax. 2310 796271

E-mail: info@papadimitriou.com.gr

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ,ΤΣΑΙ,ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ,ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ,ΤΣΑΙ,ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ,ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ